บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

บริการขนส่งและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค ประสบการณ์ด้านการขนส่งกว่า 40 ปี ทำให้ได้รับความวางใจจากลูกค้าที่เลือกใช้บริการ มากกว่า 100 บริษัท

สินค้าและบริการ :

นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้รับการยอมรับในกลุ่มลูกค้าอย่างแพร่หลาย ด้วยพันธกิจว่า "บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบขนส่ง การกระจายสินค้าและบุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญ โดยต้องขนส่ง และ กระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่ถูกต้อง สินค้าครบจำนวน และ ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าและประทับใจ เมื่อใช้บริการ" ประสบการณ์ด้านการขนส่งกว่า 40 ปี ทำให้ได้รับความวางใจจากลูกค้าที่เลือกใช้บริการ มากกว่า 100 บริษัท ในกลุ่มลูกค้าสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า ยาเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และอะไหล่รถยนต์ ปัจจุบัน บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด มีรถขนส่งสินค้า รวมกว่า 400 คัน

ที่อยู่

    ถนนพุทธมณฑลสาย 3  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กทม  10170

โทรศัพท์ : 0-2888-6813-5

โทรสาร :0-2888-6816

อีเมล์ :info_bkk@neosiamlogistics.com

URL :http://www.neosiamlogistics.com

เวลา :จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-18:00